Tema om dagtilbud

Vidensportalen samler den bedste aktuelle viden om forebyggende indsatser og forskningsresultater på området udsatte børn og unge. Her får du et indblik i Vidensportalens artikler, der omhandler dagtilbud.

Socialrådgivere i dagtilbud er en forebyggende indsats, der har til formål at styrke til tidlige opsporing og forebyggende indsats over for børn og unge, hvor der er bekymring for barnets trivsel.

Hvordan tager vi bedst hånd om socialt udsatte børn? Det spørgsmål belyser Forskningsprojektet 'Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud-modelprogram' (VIDA).

Socialt udsatte børn i dagtilbud – indsats og effekt. Den forebyggende indsats i dagtilbuddene orienterer sig i højere grad end tidligere mod børnegruppen som helhed og mod de udsatte børns forældre.