Projekter og initiativer

Udviklingsprogrammet - fremtidens dagtilbud

Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats | 17/04 2015

Udviklingsprogrammet - Fremtidens Dagtilbud er overgået til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

VIDA

Dagtilbud, Forebyggelse og tidlig indsats | 21/04 2015

VIDA har fokus på stimulering af børns sproglige og sociale kompetencer samt deres logiske forståelse. VIDA indebærer et toårigt efteruddannelsesforløb for det pædagogiske personale i dagtilbud. VIDA er en indsats, hvor det pædagogiske personale selv, på basis af programmets vidensgrundlag og værktøjer, arbejder med at opstille konkrete mål og handlinger, som matcher de lokale forhold (børnesammensætning, pædagogers kompetencer etc.)

Sidst opdateret 24/04 2015