Inspirationsdag: Styrket indsats på væresteder

Sagsbehandlere ind på værestederne: Landsforeningen af VæreSteder og Socialstyrelsen sætter fokus på det gode samarbejde mellem kommuner og væresteder. Kom til inspirationsdag 17. november og hør om erfaringerne med en ny samarbejdsmodel og hvordan indsatsen for socialt udsatte borgere forbedres.
Inspirationsdagen henvender sig til: Ledere og medarbejdere i kommuner, som arbejder med socialt udsatte borgere. Ledere og medarbejdere på væresteder. Medlemmer af de lokale udsatteråd.
17 nov
Tid
09:30 - 15:00
Sted
Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 
Kontaktperson
Kirstina Stenager

Sagsbehandlere ind på værestederne

Inspirationsdagen tager afsæt i en ny model for et øget og ligeværdigt samarbejde mellem kommuner og væresteder. Modellen er udviklet af Socialstyrelsen sammen med LVS og Haderslev, Holstebro og Odense kommune. Målet med modellen er, at brugerne får tilbud om en sammenhængende hjælp og støtte, der er tilpasset deres individuelle behov.

Værestederne er gode til at skabe tillidsfuld relation til brugerne og kan være brobyggere mellem borger og system. Det er ikke mindst disse kompetencer, som samarbejdsmodellen lægger op til at udnytte i højere grad end i dag, bl.a. ved at kommunerne lægger en del af den sociale indsats lokalt på værestederne, som borgerne er trygge ved. Samarbejdsmodellen indeholder fremskudt sagsbehandling, fremskudt misbrugsindsats og støtte-kontaktpersoner på værestederne, samt understøttende initiativer som holdbaserede aktiviteter og implementeringsteam.

På inspirationsdagen kan du høre mere om det præcise indhold af samarbejdsmodellen, de tre kommuners erfaringer, virkninger for borgerne og implementering i drift. 

KORA står for evalueringen, der ventes færdig sidst på året.

Programmet for inspirationsdagen kan findes her.

Praktiske oplysninger og tilmelding

Inspirationsdagen er gratis. Tilmelding samt spørgsmål til inspirationsdagen kan ske til Landsforeningen af VæreSteder på telefon 75 92 40 00 eller e-mail lvsinfo@lavs.dk  – ved spørgsmål er kontaktpersonen: Marika Sabroe.

Bemærk, at der er begrænset antal pladser. Tildelingen af pladser sker umiddelbart efter tilmeldingsfristen den 26. oktober.

Afbud: Skulle du blive forhindret i at deltage, bedes du kontakte Landsforeningen af VæreSteder på telefon 75 92 40 00.

Transport og parkering
Hotel Park ligger to minutters gang fra Middelfart station. Der er gratis parkering ved hotellet.

Sidst opdateret 07/10 2016