Tværgående aktiviteter

15 nov

Konference om vidensbaseret socialpolitik og –praksis

University College Lillebælt, Campus Odense, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Socialstyrelsen afholder i samarbejde med KORA og UCL en konference om vidensbaseret socialpolitik og -praksis.
24 nov

Åbent dialogmøde om hjælp til børn med handicap

Hotel Park Viaduktvej 28 5500 Middelfart
Social- og indenrigsministeren har nedsat en arbejdsgruppe om forenkling af hjælp til børn med handicap. Arbejdsgruppen afholder et åbent dialogmøde med workshops, hvor interessenter på området, herunder både fagpersoner og forældre til børn med handicap, inviteres til at komme med input til arbejdet.
06 dec

VISO-konferencen 2016

Hotel Nyborg Strand Østerøvej 2 5800 Nyborg
Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med børn, unge og voksne inden for handicap-, specialundervisnings– og udsatteområdet. Oplev en spændende dag med specialiseret viden og erfaringer fra praksis og forskning.